Tto - Leerhuizen

In 2012 is de school verhuisd naar een nieuw gebouw. De drie tto klassen volgen daar in een eigen leerhuis hun onderwijs. Het leerhuis, met moderne onderwijsleermiddelen, biedt de leerlingen de mogelijkheid om hun talenten optimaal tot ontwikkeling te laten komen.
De leerling is in het leerhuis, waar hij zo’n 70% van de onderwijstijd doorbrengt, dagelijks in beeld bij de docenten en de taal assistent. Begeleiding en individuele afstemming van de onderwijsleerroute kunnen zo goed gerealiseerd worden. Ook faciliteren de ruimtes in het leerhuis  het toepassen van een grote variëteit aan didactische werkvormen, waardoor naast kennis ook vaardigheden als samenwerken, zelfstandig werken, plannen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat je leert op een natuurlijke wijze aangeboden kunnen worden.  


 

Mijn
Revius
Login