Tto - Toelating

Wanneer een leerling is aangemeld voor tweetalig onderwijs wordt nagegaan of de leerling daadwerkelijk voor het tweetalig gymnasium of voor het tweetalig atheneum in aanmerking komt, met behulp van de volgende selectiecriteria:

  • een vwo (gymnasium of atheneum) advies van de directeur van de basisschool of de leerkracht van groep 8
  • een leerlingvolgsysteem dat over de leerjaren van groep 6 t/m 8 vwo geschikte scores laat zien
  • een leerlingvolgsysteem dat over de leerjaren van groep 6 t/m 8 overwegend I (A) scores met heel af en toe een II (B) score laat zien 

 

 

Mijn
Revius
Login