Tto - Europees Platform

Het tweetalig onderwijs in Nederland wordt in opdracht van het Ministerie van O.C. & W. door het Europees Platform gestimuleerd en ondersteund. Revius Wijk voldoet aan het pakket van eisen dat het Europees Platform voor tto scholen heeft ontwikkeld, de zogenaamde Europese standaard. Uit het onderwijsaanbod moet onder meer blijken

  • dat er extra lessen Engels worden gegeven
  • dat in ieder geval aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in het Engels worden aangebode
  • dat minimaal vijftig procent van de lessen in het Engels aangeboden wordt
  • dat Europese en internationale oriëntatie bij alle vakken onderdeel van het curriculum uitmaakt

Naast deze minimum eisen vindt Revius Wijk dat leerlingen de Engelse taal ook moeten leren gebruiken binnen een sociale en culturele context. Daarom worden ook de vakken Music, Arts/Craft & Design, Religious Studies, Physical Education en Drama in het Engels aangeboden.

Mijn
Revius
Login