Teams

Wij willen de kleinschaligheid binnen de school voor de leerlingen bevorderen. Wij zijn ervan overtuigd dat kleinschaligheid positief werkt op de werksfeer en het begeleiden van de leerlingen. Die kleinschaligheid bevorderen hebben wij gedaan door de school in acht delen op te splitsen (zie de tabel hieronder). Wij noemen deze delen “leerhuizen” (het aantal klassen varieert van 2 tot 6 en het aantal leerlingen varieert van 40 tot 140). Elke leerling heeft zijn thuisbasis in een van de leerhuizen. Ook het docententeam hebben wij in acht teams verdeeld. Elk team heeft de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan één van de leerhuizen. Hierdoor leren de leerlingen de docenten goed kennen en omgekeerd. Dit vergroot de betrokkenheid en de continuïteit van de leerlingbegeleiding, mede omdat de meeste teams bestaan uit twee achtereenvolgende leerjaren. In onderstaand schema ziet u uit welke klassen de teams zijn samengesteld en wie hun teamleider is:

 

Team Leerhuis  Roosteraanduiding  Klassen  Teamleider 
Team 1

1

E1- en E2-klassen vmbo-bk mw. D. Peters 
Team 2

2

T1- en T2-klassen vmbo-t mw. M. van der Kroef
(waarnemend teamleider) 
Team 3

3

H1- en H2-klassen  vmbo-t/havo mw. T. Ubaghs
Team 4

4

A1- en A2-klassen  havo en vwo  mw. T. Ubaghs 
Team 5

5

T3- en T4-klassen  vmbo-t  mw. D. Peters 
Team 6

6

H3- en A3-klassen  havo en vwo  dhr. R. Spooren 
Team 7

7

G-klassen  tweetalig onderwijs  mw. T. Ubaghs 
Team 8

8

H4- en H5-klassen  havo  dhr. R. Spooren 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn
Revius
Login