Inspectie

In het voorjaar van 2013 heeft de inspectie ons vmbo-t bezocht. Dit was een bezoek ten behoeve van het onderwijsverslag, dat de inspectie elk jaar voor de minister maakt. Ook werd tijdens het bezoek een nieuw onderzoekskader getoetst. De conclusie van de inspectie is (zoals te zien op de onderstaande site):

Revius Lyceum - Wijk bij Duurstede, afdeling VMBO (G)T heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

U kunt de volledige rapporten vinden via: www.onderwijsinspectie.nl

De havo is vooralsnog niet door de inspectie bezocht, daarover meldt de site van de inspectie: Er zijn geen risico's geconstateerd.


 

Mijn
Revius
Login