Vmbo-t 

vmbo-t 1: t1 klas (brugklas)
In de vmbo-t brugklas plaatsen we leerlingen met een eenduidig advies vmbo-t, van wie verwacht wordt dat ze ook na het eerste leerjaar de theoretische leerweg zullen volgen om onze school na de vierde klas met een diploma te verlaten.
vmbo-t 2: t2 klas (tweede klas)
De leerlingen moeten na twee jaar binnen deze leerweg kiezen voor een bepaalde sector. Daarbij kunnen zij kiezen uit de sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie en de sector groen (landbouw). Binnen de gekozen sector is een aantal vakken verplicht en een aantal vrij te kiezen. De decaan bereidt de leerlingen in de tweede klas voor op hun sectorkeuze bij de lessen: “Oriëntatie op studie en beroep”. De sectororiëntatie (met excursies naar bedrijven) en de snuffelstage (een hele week stage in het 3e leerjaar) spelen hierbij een belangrijke rol.
De leerlingen van de t1 en t2 klassen krijgen onderwijs in leerhuis 2.
vmbo-t 3: t3 klas (derde klas)
In de bovenbouw van het vmbo, de t3 klassen, hebben de leerlingen hun sector gekozen en volgen een daarbij behorend vakkenpakket. Binnen die sector maken ze ook een sectorwerkstuk.
vmbo-t 4: t4 klas (vierde klas)
Dit is de examenklas. In zowel t3 als in t4 worden de leerlingen voorbereid op de keuze van hun vervolgonderwijs.
De leerlingen van de t3 en t4 klassen krijgen onderwijs in leerhuis 5.

 

 

Mijn
Revius
Login