Tto (tweetalig onderwijs op vwo niveau)

tto 1: g1 klas (brugklas)
Deze klas is bedoeld voor leerlingen met een vwo-advies die affiniteit hebben met de Engelse taal en bereid zijn inspanning te leveren om met veel extra activiteiten een uitdagend en veelomvattend Engelstalig programma te volgen. De leerlingen worden in drie jaar voorbereid op het Cambridge examen FCE (First Certificate of English).
tto 2: g2 klas
De g2 klas is een logisch vervolg op de g1 klas. Leerlingen in deze klas worden in staat geacht door te stromen naar het eindexamen vwo
tto 3: g3 klas
In deze klas doen de leerlingen het FCE examen, de afsluiting in de Engelse taal van het tto. Zij hebben aan het eind van het derde jaar een volledig tto onderbouw programma in al zijn facetten doorlopen.
In de bovenbouw vwo, die op Revius Doorn vervolgd wordt (zie hieronder), kunnen tto leerlingen kiezen voor het extra vak IB-A2 (International Baccalaureate op A2 taalniveau). Het IB-A2 is een taal- en cultuurprogramma in de Engelse taal op zeer hoog niveau.

Meer informatie over tweetalig onderwijs vindt u op speciale pagina's over tto op onze website.
Klik hier om doorverwezen te worden.

Mijn
Revius
Login