Havo 3 en vwo 3

havo 3: h3 klas (derde klas) en atheneum 3: a3 klas (derde klas)
In de h3 en a3 klassen worden de leerlingen door decanen begeleid bij het kiezen van hun profiel (Cultuur en Maatschappij [CM], Economie en Maatschappij [EM], Natuur en Gezondheid [NG], of Natuur en Techniek [NT]). Daarnaast spelen de decanen een belangrijke rol bij de voorlichting aan ouders: niet alleen op voorlichtingsavonden, maar ook bij de zgn. keuzegesprekken met ouders en leerling.
De h3 klassen krijgen samen met de a3 klassen onderwijs in leerhuis 6.

 

 

 

 

Mijn
Revius
Login