Werkoriëntatieproject (WOP)

Het oudste project op onze school is het werkoriëntatieproject in het derde leerjaar vmbo-t. De leerlingen van deze klassen gaan een volle week op stage bij een bedrijf, een zorginstelling, winkel, school enz. Ze moeten zelf hun stageadres zien te vinden, er solliciteren, een verslag maken van hun bevindingen en als afsluiting dit op school presenteren voor hun ouders en verdere genodigden. Voor verscheidene leerlingen is het arbeidservaringproject een opmaat voor hun latere beroepskeuze.

Voor de klassen havo en VWO 3 zal het WOP een plaats in gaan nemen in het keuzetraject. Leerlingen zullen kennismaken met beroepsbeoefenaars uit de verschillende werksectoren middels gastlessen. Daarnaast zal er een mogelijkheid zijn om Wijkse bedrijven te bezoeken. Op die manier wordt er kennis genomen van de verschillende beroepsmogelijkheden. Hierna kan de koppeling gemaakt worden naar een profielkeuze.

 

Mijn
Revius
Login