Excursies

Onderwijs is meer dan het door een rooster voorgeschreven aantal lesuren. Als school vinden we het belangrijk dat we de leerlingen ook activiteiten buiten de gewone lessituatie aanbieden. Dat doen wij op veel verschillende manieren: eendaagse excursies, uitwisselingen, excursies naar het buitenland, projecten,  sport- en spelactiviteiten, stages, onderzoek in de omgeving in het kader van natuur- en milieueducatie etc. Deze activiteiten worden door de teams met name voor de binnen hun team vallende klassen georganiseerd. Bijvoorbeeld:

  • Bezoek aan Nemo, het techniekmuseum in Amsterdam door een aantal brugklassen
  • Excursie van de leerlingen in de vierde klassen vmbo-t met aardrijkskunde en Duits naar het Ruhrgebied
  • Bezoek aan dierentuin voor de 2e klassen
  • Uitwisseling met school in Malling, Denemarken (tto-2)
  • CKV-lessen in vmbo-t 3 en havo 4 (culturele en kunstzinnige vorming)
  • Kamp e2
  • Werkweek naar Londen (t3)
  • Werkweek havo-4 naar Berlijn
  • Taal- en cultuurreis naar Cambridge/ Londen (tto-3)
  • Excursies naar bedrijven en instellingen in het kader van de “oriëntatie studie en beroepen” (vmbo-2)

Wij organiseren alle activiteiten die buiten de lessen plaatsvinden, onder verantwoordelijkheid van school. U ontvangt op tijd bericht over plaats en tijdstip.

Mijn
Revius
Login